FőoldalAktuálisSzervezetPartnereinkMinősítésKapcsolat

Minőségbiztosítás az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint

A HARRIS Egészségügyi Szolgálat, abból kiindulva, hogy minőségirányítási rendszer bevezetésével előnyöket akar elérni tevékenységeinek eredményessége, vevői és ügyfelei megelégedettsége, és a szervezet iránti bizalom erősítése terén kialakította minőségpolitikáját.

A HARRIS Egészségügyi Szolgálat tevékenységének eredményessége hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásainak színvonala a nemzetközi és a hazai piac mindenkori igényeihez igazodik. Mivel szervezetünk hírnevének, piaci pozícióinak erősítését a betegek igényeinek megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja, kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységeknek, amelyek a minőség állandó javítása révén fokozzák szervezetünk teljesítőképességét.

Minőségirányítási rendszerünket úgy mûködtetjük, hogy az feleljen meg a hazai és a nemzetközi szabványok előírásainak, biztosítsa a minőségcélok megvalósítását, a szervezet mûködésének eredményességét, a dolgozók megelégedettségét.

A HARRIS Egészségügyi Szolgálat vezetése nyitott minden kezdeményezésre, amely tevékenységének javítását, a minőségirányítási rendszer fejlődését szolgálja.

A minőségirányítási rendszer bevezetésekor minden dolgozóval megismertettük a minőségpolitikát, erről teljes körû képzést tartottunk. A minőségpolitikát az új dolgozókkal a belépésükkor megismertettük.

Minden szinten biztosítjuk a minőségi munkavégzés valamennyi feltételét. Rendelkezésre állnak azok a források, amelyek a folyamatok mûködésének és figyelemmel kisérésének alátámasztásához szükségesek. Mérjük és elemezzük azokat a folyamatokat és alkalmazzuk azokat a tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése érdekében szükségesek. Lehetővé tesszük, hogy a minőségirányítási információk áramlása minden irányba mûködjék, ezzel biztosítva az eltérések felismerését és a megelőző, illetve a hibajavító folyamatok végzését.

 

Ápolások