FőoldalAktuálisSzervezetPartnereinkMinősítésKapcsolat

Otthonápolásról általában

Szakápolási Szolgálatunk összekötő hídként mûködik a kórházi és család-orvosi rendszer között, megteremtve a lehetőséget a jobb együttmûködésre a betegek érdekében.

A "Falak nélküli kórház" modellt valósítjuk meg, vagyis orvosi indikáció alapján, otthoni körülmények, között kórházi szintû szakápolást (szakellátást) nyújtunk magasan kvalifikált speciálisan képzett szakemberek segítségével.

A Szolgálat tevékenységének öt fő célja van:

 • A drága kórházi ápolás ideje optimálissá váljék, illetve csökkenjen.
 • Az aktív kórházi ágyak szabaduljanak fel, javuljon az ellátás minősége.
 • A családorvosok szakellátási lehetősége bővüljön, ne kelljen feltétlenül minden esetben a beteget kórházba utalniuk.
 • A betegek humánus, szakszerû, személyre szabott ápolásban részesüljenek a saját otthonukban.
 • Csökkenjen a hospitalizáció, a kórházi fertőzés veszély, rövidüljön a gyógyulási idő.

Az otthonápolási szolgálatok tevékenységét a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Körzet központú, kórház központú és ún. vegyes modellként mûködik a szolgáltatás azzal a céllal, hogy a kórházból korábban kikerült betegek ellátásában segítségére tudjunk lenni a családorvosoknak, illetve az intézeti ápolás alatt már elkezdődjük a betegek otthoni rehabilitációjának, illetve gyógykezelésének tervezését és programozását.

A fővárosban és a megyékben az irányítást, az elrendelő orvosokkal való kapcsolattartást és a betegellátás megszervezését a koordinátorok végzik.

Az Egészségügyi Ápolási Tervet a házi betegellátó teamje az orvosok utasításainak megfelelően készíti el. A korrekt együttmûködés érdekében rendszeres a kapcsolattartás a szakápolást berendelő orvosokkal, így a betegek biztonságban érzik magukat. A szakdolgozók részletes dokumentáció vezetése igazolja az ápolási tevékenység elvégzését. A kezelések végén az ápolási zárójelentést megküldjük a beteg orvosának.

Miben tudunk segíteni?

Tevékenységi körünket az otthoni szakápolást szabályozó, többször módosított 15/1999. Eü. Min. rendelet határozza meg:

 • Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási feladatok végzése és megtanítása.
 • A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, tevékenység tanítása.
 • Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok.
 • Az intravénás folyadék és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.
 • Baleseti és egyéb mûtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiénia biztosítása, valamint a mozgás segítése.
 • Mûtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztómaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek mûtét után.
 • Decubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 • Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

  - gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása
  - mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása
  - hely -és helyzetváltoztatás segítése

 • Szükség esetén speciális tevékenységek, például:

  - EKG, oscillometria
  - oxigénterápia
  - légzésterápia
  - szívó alkalmazása
  - gyógylámpák alkalmazása
  - TENS készülék alkalmazása

 • Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 • A beteg állapotától függően, szakirányú terápiás szolgáltatásokban:

  - gyógytorna
  - logopédia
  - elektroterápia biztosítása (az alábbi lehetőségek vannak: Corpossano - izomstmuláció, iotoforézis, ultrahangkezelés, szelektív ingeráram kezelés)

 • Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.
 • A szakápolás és szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítjuk:

  - a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért
  - ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését
  - rendszeres kommunikációt a házi-ill. kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

Egy betegnek a rendelet értelmében 4x14 vizit jár, azaz 56 vizit. Egy betegnél naponta egy vizit teljesíthető, melynek időtartama fél és 3 óra közötti lehet.

Egyéb térítésköteles szakfeladatok ellátása:

 • Ápolási segédeszköz- és rehabilitációs konzultáció
 • Otthonápolási szaktanácsadás, -felügyelet
 • Beteggondozás, mely esetben igény szerint gondoskodunk:

  - Meleg ételről,
  - Bevásárlásról,
  - Testi, személyi higiene biztosításáról,
  - Öltöztetésről, ágyazásról, napi takarításról,
  - Betegkíséretről pld: orvoshoz, hivatalokba,
  - Receptek kiváltásáról, előírt gyógyszerek pontos adagolásáról,
  - Az ápolt külső kapcsolatainak fenntartásáról,
  - Hivatalos ügyek intézésében segítségről,
  - Pszichés támogatásról.

Napjainkban a rehabilitációnak nagy jelentősége van a gyógyítás folyamatában, a betegek önállóvá tétele, munkába való visszaállítása legritkább esetben valósul meg kórházi kezelésük befejezéséig. A bejárás, a mentő szállítás költséges, sokszor nem megvalósítható. A betegek órákat várhatnak a zsúfolt szakrendelőkben a kezelésekre. Az otthoni szakápolók fáradhatatlan munkája enyhíti ezeket a problémákat.

Szeretnénk a megyékben a továbbiakban is egy jó minőségû, a betegek számára legmegfelelőbb ápolást biztosítani a családban, szeretteik körében!


 

Ápolások