A Harris Magyarország személyre szabott szolgáltatásaival igyekszik megkönnyíteni és minél kényelmesebbé tenni betegei számára a lábadozási időszakot. A "falak nélküli kórház" modellt kívánjuk megvalósítani, amely egyenrangú a kórházi ápolással, de otthoni körülmények között kórházi szintű szakápolást nyújt magasan kvalifikált, speciálisan képzett szakemberek segítségével.

A kórházi ellátással szemben az otthonápolás legnagyobb előnye, hogy a beteg saját otthonában lábadozhat, kivédve ezzel az esetleges kórházi fertőzéseket. Az otthonápolás célja, hogy a kórházi ellátást kiváltsa és a lábadozási időt lerövidítse a személyre szabott ápolási, mozgásterápiás és egyéb tevékenységek elvégzésével.

Szolgáltatásainkat azok a betegek vehetik igénybe, akiknek a kezelőorva javasolja ezt, a háziorvosa pedig felírja és ellenőrzi a szolgáltatások elvégzését. Munkatársaink olyan képzett gyógytornászok, szakápolók, logopédusok és fizikoterápiás asszisztensek, akik többéves szakmai gyakorlattal garantáltan a legjobb ellátásban részesítik a betegeket.

Hogyan vehetik igénybe a szolgáltatásainkat?

A beteg az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat elsősorban a családorvos, a fekvőbeteg-intézeti szakorvos vagy a szakrendelői szakorvos utasítására veheti igénybe. Ebben az esetben a szolgáltatás térítésmentes.

Betegeink beutaló nélkül is igénybe vehetik azokat a rehabilitációt elősegítő, elsősorban gyógytorna-, fizioterápia-szolgáltatásokat a cégünk által kiállított számla ellenében, melyekről a helyi területi koordinátor ad tájékoztatást.

Ezekről a lehetőségekről készségesen tájékoztatjuk Önöket telefonon vagy e-mailen.

Szolgálatunk az alábbi alaptevékenységeket látja el:

 • szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási feladatok végzése és a betegnek vagy a családtagnak történő megtanítása
 • a tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, tevékenység tanítása
 • állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolási feladatok
 • az intravénás folyadék és elektrolit pótlásához, parenterális gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok
 • baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiénia biztosítása, valamint a mozgás segítése, rehabilitációban való aktív közreműködés
 • műtéti területek (nyitott- és zárt sebek) ellátása, sztómaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakma specifikus szájápolási tevékenységek műtét után
 • decubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai
 • betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
  • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása
  • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása
  • hely - és helyzetváltoztatás segítése
  • tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai

 Szükség esetén speciális tevékenységek, például:

 • oxigénterápia
 • légzésterápia
 • szívó alkalmazása
 • gyógylámpák alkalmazása
 • TENS-készülék alkalmazása

 A beteg állapotától függően, szakirányú terápiás szolgáltatásokban:

 • gyógytorna
 • logopédia
 • elektroterápia biztosítása (Corpossano-izomstmuláció, iontoforézis, ultrahangkezelés, szelektív ingeráram kezelés)

 További költségtérítéses szakfeladatok ellátása:

 • ápolási segédeszköz- és rehabilitációs konzultáció
 • otthonápolási szaktanácsadás és felügyelet
 • beteggondozás, mely esetben igény szerint gondoskodunk:
  • meleg ételről,
  • bevásárlásról,
  • testi- és személyi higiénia biztosításáról,
  • öltöztetésről, ágyazásról, napi takarításról,
  • betegkíséretről például az orvoshoz vagy hivatalos ügyintézések során,
  • receptek kiváltásáról, előírt gyógyszerek pontos adagolásáról,
  • az ápolt külső kapcsolatainak fenntartásáról,
  • hivatalos ügyek intézésében segítségről,
  • pszichés támogatásról.